Pbox.app

Pbox.app

Een one-button applicatie om uw printopdrachten vereenvoudigd te verwerken en te beheren.

Consulting Ornament Sliert@2x
Overdruk Freelance
Pboxprint

PBOX PRINT

Het printproces in zijn fundamentele vorm. Geen zorgen meer omtrent instellingen in de driver of in de controller van de printer.

Pboxconnect

PBOX CONNECT

Vanuit uw intern productieportaal, ERP (bv SAP, …) kan bij initiatie van de productie van uw goederen de printopdracht naar het Pbox.app portaal worden verstuurd.

Pboxw2p

PBOX WEB2PRINT

Dit is onze meest uitgebreide versie. We onderscheiden ons van de bestaande systemen omdat we enkel de nuttige informatie weerhouden.

Pboxfuneral

PBOX FUNERAL

Dé beheersoftware voor de uitvaartsector.

Wat is de Pbox.app?

 • Het produceren van een grafisch eindproduct; bv een bijsluiter, een gebruiksaanwijzing, een flyer, een brochure, rouwdrukwerk, … maken we eenvoudig met de Pbox.app. We kunnen het printproces volledig automatiseren zodat je enkel het papier nog in de printer hoeft te leggen.
 • De Pbox.app kan, naast het vereenvoudigen van de printopdracht, de nodige gegevens ophalen die in het productieportaal of ordersysteem aanwezig zijn en volledig autonoom de printer(s) aansturen.
 • Indien printen een onderdeel uitmaakt van het eindproduct, denk hierbij aan handleidingen welke moeten geprint worden in functie van de productie van uw producten, kan vanuit de productiesoftware de printopdracht gegeneerd worden om de prints automatisch te verwerken.
 • Het verzamelen van de nodige informatie om te kunnen printen is een proces dat we met de Pbox.app stroomlijnen. Pbox.app is in staat deze data te verwerken naar de juiste structuur, ttz het meegeven van de printeigenschappen, zonder dat een operator moet ingrijpen.
 • De operatoren en verantwoordelijken beheren het overzicht van de printopdrachten. Het Pbox.app portaal voorziet hiervoor een interface met de gewenste eigenschappen.
 • De Pbox.app reduceert manuele en repetitieve taken tot het minimum. Tevens wordt de foutenlast tot het minimum gereduceerd. Er kan niet veel meer fout lopen, buiten een verkeerde papiersoort laden kan er geen menselijke fout meer gebeuren.
 • De Pbox.app maakt heel wat communicatie en manuele taken overbodig. Het Pox.app portaal verzamelt alle data en bereidt de print-taak voor zodat met één druk op de knop, of op basis van de planning, de taak naar de printer kan worden gestuurd.
 • De kosten van in-house prints worden sterk gereduceerd. De prints volgen de planning van uw productie. En u hebt een transparant overzicht omtrent de gemaakte opdrachten.
Overdruk Digital Print Begeleiding Van Bedrijven @2x
PRINT

Pbox.app PRINT

HOE WERKT DE PBOX.APP PRINT?

Wij hebben het printproces tot zijn fundamentele vorm herleid. Met de Pbox.app heb je geen zorgen meer omtrent instellingen in de driver of in de controller van de printer. Wij beheren dit voor jou.

 • Je sleept de PDF-file op een icoontje in de Pbox-browser
 • Je kiest een product(*), bv flyer, brochure, een vel, …
 • Je geeft een aantal printereigenschappen mee
 • Dit product wordt steeds op dezelfde wijze geprint.

(*) Wij werken met naamherkenning en/of fileherkenning. Zo kunnen wij de ingave van de printeigenschappen beperken tot een minimum. In de meest optimale vorm geef je enkel het aantal te printen exemplaren in.

Wat doen wij ter voorbereiding en wat gebeurt er op de achtergrond:

Creatie van de PDF

We maken gebruik van sjablonen of templates

 • wij creëren deze voor jou in bv Adobe Indesign, Canva, Publisher, CorelDraw, …
 • het beheer van de sjablonen gebeurt op jullie server of in de cloud
 • via een voorinstelling, welke wij voor jou aanmaken, creëer je een drukklare PDF
Inkomende PDF

Het PDF-document is reeds klaargemaakt door derden bv door een reclamebureau of door uw marketingafdeling.

Het resultaat van bovenstaande is steeds een “drukklare PDF”
EEN VOORBEELD:

DE JOB

Je moet 200 exemplaren A4 opmaken en printen

WERKWIJZE MET PBOX

 1. Je opent het gewenste sjabloon
 2. Je verzorgt de opmaak, beeld en tekst worden gelayout
 3. Je maakt een drukklare PDF
 4. Je sleept de drukklare PDF naar de Pbox-browser
 5. Je kiest de gewenst printer, definieert aantal en papiersoort
 6. Er wordt, naargelang uw keuze geprint:

A. 100 vel A3 met de A4 twee keer op gepositioneerd deze vellen worden na het printen doormidden gesneden

B. 200 vel A4 geprint, onmiddellijk klaar, geen nabewerking nodig

Voordeel werkwijze A: de klikkost is gehalveerd
Voordeel werkwijze B: er is geen nabewerking nodig

Overdruk Digital Print Begeleiding Van Bedrijven @2x
CONNECT

Pbox.app CONNECT

HOE WERKT DE PBOX.APP CONNECT?

Vanuit uw intern productieportaal, ERP (bv SAP, …) kan bij initiatie van de productie van uw goederen de printopdracht naar het Pbox.app portaal worden verstuurd welke de printtaak verwerkt en doorgeeft aan de geselecteerde printer.

Een voorbeeld: Je maakt morgen 20 potten witte verf, je hebt dus 20 etiketten nodig van die variant, deze worden automatisch, vóór je in productie gaat geprint via de Pbox.app.

De operator kan via het Pbox.app portaal de printtaak verifiëren en deze op basis van de productieplanning laten uitvoeren. Dit kan, indien gewenst, volautomatisch.

De taak wordt uitgevoerd op de printer en het Pbox.app portaal registreert alle data. Productietijden en productiekosten worden, indien nodig, terug aan het intern productieportaal gecommuniceerd.

Indien gewenst geven we de positionering, inslagschema, juiste kleur, papiersoort, … mee. Indien u over afwerkingsapparatuur beschikt geven wij een barcode mee welke door deze apparatuur wordt ingelezen en zorgt voor een correcte afwerking.

Overdruk Digital Print Begeleiding Van Bedrijven @2x
WEB2PRINT

Pbox.app WEB2PRINT

HOE WERKT DE PBOX.APP WEB2PRINT?

Dit is onze meest uitgebreide versie. We onderscheiden ons van de bestaande systemen omdat we enkel de nuttige informatie weerhouden.

Omdat deze versie wat persoonlijke toelichting nodig heeft geven we u graag een demo.

Overdruk Digital Print Begeleiding Van Bedrijven @2x
FUNERAL

Pbox.app FUNERAL

DE BEHEERSOFTWARE VOOR DE UITVAARTSECTOR

De PboxFuneral is dé beheersoftware voor de uitvaartsector. Wij hebben het intakegesprek volledig gedigitaliseerd waardoor u beschikt over centrale informatie over de overbrenging, de overledene, de uitvaart, de crematie, de begrafenis, het drukwerk, de administratieve documenten, de grafzorg en tevens een planning. De PboxFuneral bestaat uit de PboxDoc en de PboxCreate.

PboxDoc
De PboxDoc genereert vanuit onze oplossing, via het gedigitaliseerde intakegesprek automatisch administratieve documenten. Deze kan je printen en/of mailen naar bvb gemeentebesturen, leveranciers, …

PboxCreate
De PboxCreate genereert vanuit onze oplossing, via het gedigitaliseerde intakegesprek automatisch rouwbrieven, rouwprentjes, koffiekaarten, enzo …