Blog

Blog

KOM MEER TE WETEN ...

8 september 2020

Het maken van een
drukklare PDF-file.

Een PDF-bestand is het resultaat van een opmaak of lay-out die gemaakt is in een opmaakpakket. Bijvoorbeeld Adobe InDesign, Publisher of Quark Xpress. We gaan ervan uit dat we een PDF gebruiken om de RiP of de printer aan te sturen. Een PDF kan ook een eindproduct zijn, denk aan het online publiceren van dit bestand.
8 september 2020

Het controleren van een
drukklare PDF-file.

Vooraleer je een PDF gaat afdrukken, wil je er zeker van zijn dat de PDF goed zal worden geprint. Wat is dat, “goed printen”? Het drukresultaat moet er hetzelfde uitzien als op het scherm en de kleuren moeten correct (binnen tolerantie) worden weergegeven.
8 september 2020

Voorspelbaar en correct printen.

Zoals reeds besproken, bestaan er voor heel wat schakels in het grafisch productieproces standaarden of normen. Waar ik wil op focussen, is hoe jij als niet-grafisch bedrijf deze normen kan gebruiken en implementeren in jullie manier van werken.
8 september 2020

Maak een drukklare PDF met 5 muisklikken.

We willen zo weinig mogelijk ruimte laten voor het maken van “menselijke” fouten tijdens hetprintproces. Om dit te verwezenlijken, werk je best met zogenaamde “voorinstellingen”.
8 september 2020

Gestandaardiseerd printen.

Net zoals bij fabricageprocessen van andere goederen is het aangewezen om het creëren van je drukwerk zo geautomatiseerd mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat je tijdig een corrigerende actie kan ondernemen.
8 september 2020

Het belang van een gestroomlijnd productieproces.

Om als niet-grafisch bedrijf het produceren van grafische eindproducten rendabel te maken en te houden, moet je -waar het kan- de software laten overnemen. Het resultaat van elk onderdeel van het proces is een gestandaardiseerd product.
8 september 2020

Hoe kan je best een PDF printen?

De kwaliteit van je drukwerk, gestuurd met een driver of met een RiP zal over het algemeen niet verschillend zijn. Wel is het zo dat een RiP in het algemeen meer mogelijkheden biedt.
8 september 2020

De juiste kleurweergave start bij het scherm.

Een frequent voorkomend probleem bij het verwerken van drukklare bestanden is de kleurweergave op het scherm. Omdat kleur niet correct wordt weergegeven op het scherm krijg je een vertekend beeld van het eindresultaat (de print) waardoor je bijna willekeurig, op intuïtie, moet corrigeren om alsnog het gewenste drukresultaat te verkrijgen.
8 september 2020

Het printen van de juiste en de gewenste kleur.

Het implementeren van kleurbeheer is noodzakelijk om goed drukwerk af te leveren. Er wordt hier soms wat minder aandacht aan besteed. Dit zowel door de verkoper van de printeroplossing, de fabrikant en uiteindelijk de operator. Een oorzaak hiervan kan zijn dat velen dit een moeilijk onderdeel vinden van het digitaal drukproces. Dit is echter niet helemaal juist.
8 september 2020

Het controleren van de kleurweergave.

Een snelle methode om te verifiëren of je printer nog correcte kleuren weergeeft, is het printen van een referentiedrukvel. Je kan daar bv. enkele veelgebruikte kleuren (bedrijfseigen kleuren) voor gebruiken en enkele veelgebruikte of gekende beelden. Je kan dit drukvel naast het referentiedrukvel leggen en visueel vergelijken
8 september 2020

Gepersonaliseerd drukwerk.

Het blijft mijn stelligste overtuiging dat men veel te weinig gebruik maakt van deze evolutie die is voortgekomen uit de technologie van digitaal drukken. Je maakt unieke documenten op naam, én je hebt de mogelijkheid om je doelgroep persoonlijk aan te spreken. Centraal staat de database en daar knelt vaak het schoentje. Databaseverrijking en het up-do-date houden van de gegevens is een opgave die onderschat blijkt.